Grain free sweet potato flatbread almond flour

Baked Grain-free Sweet potato flatbread recipe

A high-protein grain-free protein flatbread made with sweet potatoes and almond flour. (paleo gluten-free, vegan, whole-30, high protein flatbread)